De bijdrage bedraagt ​​€ 45,00 per kwartaal voor senioren, en € 17,50 per kwartaal voor junioren en wordt verschuldigd bij het begin van ieder kwartaal. De betaling wordt automatisch afgeschreven.

Wil je lid worden, geef dit dan door aan onze secretaresse van onze penningmeester. Dit kan natuurlijk gewoon op één van de speelavonden.
De speeltijden zijn op de maandagavond van 20.00 - 21.45 uur.

Het lidmaatschap van de vereniging kan per kwartaal worden aangekondigd. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 5 weken vóór het eind van een kwartaal (dus vóór 25/2, 25/5, 25/8 van 25/11), door middel van een korte aan de secretaresse (mevr. G.
Stoter-Willemsen, Vincent van Goghstraat 61, 7021 EC Zelhem, tel. 0314-622024).
Als niet op tijd voor het begin van het kwartaal is opgezegd, gaat de opzegging een kwartaal later in.