De contributie bedraagt € 45,00 per kwartaal voor senioren, en € 17,50 per kwartaal voor junioren en is verschuldigd bij het begin van ieder kwartaal. De betaling wordt automatisch afgeschreven. Daarnaast is elk lid automatisch ook lid van de Nederlandse Badminton Bond. De contributie hiervoor bedraagt ca. € 15,-- per jaar.

Wil je lid worden, geef dit dan door aan onze secretaresse of onze penningmeester. Dit kan natuurlijk gewoon op één van de speelavonden.

Het lidmaatschap van de vereniging kan per kwartaal opgezegd worden. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 5 weken vóór het eind van een kwartaal (dus vóór 25/2, 25/5, 25/8 of 25/11), door middel van een brief aan de secretaresse
(mevr. G. Stoter-Willemsen, Vincent van Goghstraat 61, 7021 EC Zelhem, tel. 0314-622024).
Als niet op tijd voor het begin van het kwartaal is opgezegd, gaat de opzegging een kwartaal later in.